РЕЗЕРВАЦИИ НА ПОЧИВКИ И ВАКНЦИИ: Mobile / Viber / WhatsApp:+359896889907

Настоящите общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между туристическия агент "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Свиленград 6500, ул. "Отец Паисий" № 6, ЕИК 103952643, телефон за контакт: Mobile / Viber / WhatsApp: +359 896 88 99 07, електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , с лиценз за извършване на турагентска дейност № РКК-01-5753 от 11.03.2011 г.

Молим Ви, прочетете настоящите общи условия внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Услуга, предлагана на https://pochivka.promo/ Вие потвърждавате, че:

а) сте прочели и разбрали настоящите ОУ и

б) изразявате своето изрично и еднозначно съгласие и приемате да се обвържете с настоящите ОУ.

1. ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДEЛЕНИЯ
1.1. Интернет страницата https://pochivka.promo/ („Уебсайт“) е собственост на юридическо лице "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД и е предназначена да обслужва неговата дейност като туристически агент да предлага на потребителите продукти/услуги в областта на туризма.

1.2. Интерфейс на Уебсайта – това е съвкупността от уеб дизайн и уеб функционалности, посредством които Потребителят осъществява и съхранява електронна комуникация с "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД.

1.3. Туристически агент – това е търговец, лицензиран като туристически агент, който има правото да продава туристическите пакети и туристическите услуги на други туроператори.

1.4. Потребител – физическо лице, желаещо да закупи туристически услуги чрез Уебсайта или по друг начин, съобразно условията, описани по-долу.

1.5. Потребители могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за Потребител, нямат право да закупуват продукти и услуги от Уебсайта.

1.6. Права и задължения на Потребители по тези ОУ имат и третите лица, които се ползват от съответната услуга, макар и да не са страна по договора. Изключение правят само правата и задълженията, пряко свързани със сключването, изменението и анулирането на договора, както и комуникацията с "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД, посредством Уебсайта – подписване на анекси, изявление за изменение, получаване на уведомления и т.н.

1.7. Профил – личният профил на Потребителя в уебсайта, който му позволява да направи запитване и резервация на услуга, управление на резервацията, изменението и анулацията ѝ, както и комуникация с "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД.

1.8. Договор – това е писмено съглашение между Потребителя и "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД, което може да е в традиционна хартиена форма или в електронна форма. В случаите, в които е в електронна форма, договорът се сключва, както следва:

-  "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД отправя оферта за туристическа услуга или туристически пакет до индивидуално неопределен кръг лица или конкретно до Потребителя.

- Потребителят избира измежду една или повече оферти на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД и заявява желанието си да ползва съответните туристически услуги при избрани от него параметри и в полза на посочени от него пътуващи лица („Резервация“). 

- В случай, че офертата на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не е била изчерпана към момента на заявлението на Потребителя и че последният е изпълнил допълнителните условия за Резервация (например – предплащане), Потребителят получава потвърждение за сключения договор на посочения от него e-mail адрес.

1.9. Електронно съобщение –  всяко съобщение в електронна форма, което Потребителят и "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД си разменят, посредством електронна поща, Интерфейса на Уебсайта или чрез други електронни средства, които позволяват възпроизвеждането на съобщението. В електронното съобщение може да има словесно изявление или такова с визуални знаци/означения, предварително разяснени на Потребителя какво означават.

1.10. Услуги – различни видове основни и допълнителни туристически услуги, описани в Уебсайта и включващи настаняване, хранене, самолетен, автобусен транспорт, допълнителни услуги, свързани с пътувания, екскурзоводски услуги, развлекателни прояви и събития и др. Услугите биват основно 3 групи:

1.11. Туристически пакет – две или повече туристически услуги, които "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД Ви предлага в пакет по определен маршрут, продължават повече от 24 часа и/или в тях е включена нощувка.

1.12. Комбиниран пакет - две или повече туристически услуги, избрани и резервирани самостоятелно от страна на потребителя. Този тип пакет е различен от туристически пакет, предварително "сглобен".

1.13. Отделни туристически услуги – основни и допълнителни услуги, които "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД продава при желание от страна на Потребителите. Законовите правила за туристически пакети са неприложими спрямо отделните туристически услуги, освен в случаите, в които се образува "комбиниран пакет".

1.14. При предлагане на някои отделни туристически услуги "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД може да използва следните специфични изрази:

1.15. Хотелско препоръчано настаняване – подбрани хотели, които се препоръчват за почивка на база на редица критерии. 

1.16. Хотелско настаняване от една и съща категория, с един и същ вид изхранване, разположени в същия курорт или в региона с едно летище за пристигане и заминаване. Звездната категоризация и видът на изхранването са посочени във всяка специална ценова оферта.

1.17. Закупуване на САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ – договор за самолетен превоз на пътници, сключван между Потребителя и доставчик – самолетен превозвач, чрез посредничеството на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД.

1.18.  Трансфер – услуга срещу заплащане, при която се осигурява придвижване на потребителя от даден хотел до летището и/или обратно. С оглед на участниците Трансферът може да бъде групов или индивидуален. С оглед на маршрута Трансферът може да бъде еднопосочен или двупосочен.

1.19. Екскурзия – услуга срещу заплащане, при която се осигурява пътуване с посещение на различни обекти с опознавателна и/или развлекателна цел. С оглед на участниците Екскурзията може да  бъде групова или индивидуална.

1.20. Незабавно потвърждение – статус на офертата, който гарантира свободни стаи от конкретната категория и хотел. При резервация на хотел със статус "Незабавно потвърждение" потвърждението се генерира автоматично.

1.21. Ранно записване – промоция на оферта, при резервирането на която се изисква пълно плащане до крайния срок на валидност на офертата. Промоцията за ранни записвания за отделни хотели може да бъде прекратена и преди посочения срок на действие, в случай на изчерпване на предвидения за продажба по ранни записвания брой стаи в тези хотели.

1.22. Нискотарифна авиокомпания – осигурява срещу заплащане превоз на пътници на сравнително достъпни за потребителите цени. При резервиране на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания потребителят сам избира измежду няколко предложения. При този тип авиокомпании тарифите са невъзвръщаеми. При анулация на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания се начислява неустойка 100% от цената на билета.

1.23. Чартърна авиокомпания (Чартърен полет) – предварително избрана от "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД авиокомпания, която осигурява срещу заплащане превоз на пътници. Тарифите и анулационните условия зависят от броя едновременно закупени билети за една дата за съответната дестинация. Издаването на документ за превоза е възможно само след пълно плащане на дължимата сума.

1.24. Непреодолими и извънредни обстоятелства по реда на Закона за туризма в Република България: обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

1.25. Невъзвръщаема тарифа и как да я разграничим: невъзвръщаемата тарифа е тази, която веднага потвърждава резервацията. В случай на отмяна на резервация с невъзвръщаема тарифа се определя неустойка. Последната е в размер на 100%. При резервация по невъзвръщаема тарифа плащането ще бъде начислено незабавно. Възстановяване на сумите и замени по резервирани услуги с невъзвръщаема тарифа не са възможни. Промени или корекции след финализиране на резервацията не са възможни. 

1.26. Онлайн резервация: резервация за туристическа услуга, направена дистанционно от страна на потребителя в резервационната система на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД.

1.27. Онлайн регистрацията: отнася се за полети по редовни линии (а не по чартърни) и позволява регистрация в електронната система на съответната авиокомпания, от която е закупен конкретен самолетен билет /само в случаите, в които в процеса на резервиране е предвидена подобна възможност/. По време на резервационния процес на самолетен билет потребителят предоставя:

- електронен адрес, на който след т. нар. успешна онлайн регистрация следва да получи бордна карта;

- телефонен номер за контакт, на който съответната авиокомпания или "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД могат да се свържат при необходимост.

В случай, че потребителят откаже да предостави актуални данни за контакт, предостави некоректни данни, не отговори на телефонно обаждане или електронна поща, онлайн регистрацията няма да бъде успешна и "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД няма да носи отговорност за това.

Ако онлайн регистрацията не бъде извършена по указания от авиокомпанията начин и срок, е възможно:

- да се начислят допълнителни такси или глоби, като техният размер се определя от конкретната авиокомпания и при резервирането на съответната услуга потребителят бива предварително уведомен;

- съответната авиокомпанията да откаже на потребителя да използва закупената от негова страна услуга.

При подобни случаи "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност и възникналите в резултат на това допълнителни такси или глоби ще бъдат за сметка на потребителя.

1.28. Използвани абревиатури за означаване на типа изхранване за всяка нощувка престой в местата за настаняване:
- RO (Room Only) – нощувка
- ВВ (Bed and Breakfast) – нощувка с включена закуска
- НВ (Half Board) – нощувка с включени закуска и вечеря
- FB (Full Board) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
- AI (All inclusive) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря, но и с включена консумация на бара /вкл. и местен алкохол/ и други услуги в зависимост от мястото на настаняване
- UAI (Ultra All inclusive) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря, но и с включена консумация на бара /включително и алкохол - местен или вносен/ и други услуги в зависимост от мястото на настаняване /в някои хотели тази система присъства под наименование AEAI, HEAI, AIS, DAI, EAI, AAI, DLAI, HCAI и други/.


2. ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАПИТВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
2.1.
Достъпът до уебсайта на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е свободен, но за резервация и закупуване на туристически услуги се изисква изпращане на запитване и регистрация и създаване на Профил на Потребителя, чрез който могат да се поръчват Услуги, съгласно настоящите ОУ.

2.2. С изпращането на запитването и регистрацията се счита, че Потребителят е приел настоящите Общи условия.

2.3. С изпращането на запитването и регистрацията Потребителят декларира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност при регистрацията, резервацията и закупуването на продуктите и/или услугите.

2.4. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД  има право да откаже услуга при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за закупуване на тази услуга (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина). В този случай "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД няма бъдещи задължения към Потребителя и не дължи обезщетение на последния.

2.5. Изпращането на запитването и регистрацията в уебсайта се извършва чрез въвеждане на данни за Потребителя, съгласно формата за регистрация на Уебсайта.

2.6. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД  не носи отговорност, ако Потребителят е попълнил неверни данни при изпращането на запитването и регистрацията или резервацията.

2.7. Потребителят се задължава да уведоми "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД при всяка промяна в данните, които е предоставил, като в противен случай "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на услугите, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Потребителят носи отговорност за заплащане на поръчаните услуги изцяло, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД.


3. ОФЕРТИ
3.1.
"АВИОТРАВЕЛ" ЕООД  предоставя предварителна информация на Потребителите за предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се разпространява под формата на оферти и информационни материали на Уебсайта и/или чрез електронни бюлетини, брошури, каталози и други информационни материали.

3.2. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на Клиентите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на Уебсайта и ще бъдат видими за всички Клиенти.

3.3. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД предоставя на Потребителя резервираните Услуги според описанието и спецификациите, обявени в съответната оферта. Дейности, транспорт, хранене, екипировка и оборудване, услуги и игри или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като невключени в обхвата на Услугите.

3.4. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД чрез своите служители и/или представители не носи отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.

3.5. Някои Услуги на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е възможно да не са подходящи за всеки. Потребителят е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Потребител следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не предоставя медицински консултации.

3.6. Цените предоставени на сайта на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД са валидни за български граждани.  За чуждестранни граждани, които нямат български документ за самоличност, цената на резервацията подлежи на препотвърждение.

 

4. РЕЗЕРВАЦИИ
4.1. Резервация на туристически пакет:

4.2. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД предлага на Уебсайта Туристически пакети (ТП), които са обозначени като „Почивки“, „Пакети“, „Туристически пакети“ или по друг сходен начин, и могат да бъдат закупувани от Потребителите като пакет от туристически услуги.

4.3. За да направи резервация на туристически пакет, Потребителят трябва да изяви това чрез интерфейса на Уебсайта, съобразно реда и условията, описани в настоящите ОУ и съответната оферта, по която е избрал да направи поръчка.

4.4. Потвърждение на Резервацията.

4.3. Резервацията се счита за направена с отправяне на заявка - предложение за сключване на Договор за туристически пакет.

4.4. Резервацията се счита за направена от лицето, което е посочено като собственик на Профила, от който е постъпила заявката.

4.5. При липса на места или възможност за осъществяване на избрания от Потребителя туристически пакет или туристическа услуга, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД си запазва правото да откаже резервацията, за което ще уведоми Потребителя по подходящ начин. В такъв случай "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД има право да предостави информация на Потребителя относно възможностите за замяната на желания туристически пакет или услуга с други.

4.6. Резервацията се счита за окончателно потвърдена и договорът за туристически пакет/туристическа услуга сключен с изпращане на Електронно съобщение/уведомление за потвърждение на заявката за резервация от "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД, при положение, че е получено плащане на депозит от Потребителя, съгласно размера му, определен в съответната оферта или е получено пълно плащане. В такива случаи, Потребителят ще бъде подходящо уведомен, че резервацията е одобрена.

4.7. Ако от момента на извършване на резервацията до момента на постъпване на депозита по сметките на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД настъпят изменения в цените на резервираните услуги, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД има правото да поиска от Потребителя да му заплати разликата.

4.8. Потребителят декларира съгласието си Договорът за туристически пакет, както и договорите за индивидуални услуги, заедно с всички други съпътстващи съобщения/уведомления и изявления да бъдат разменени и сключени по електронен път, а изявленията на страните да се считат за саморъчно подписани. В това число влизат:

4.9. E-mail кореспонденция между "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД и Потребителя на адреси:

- За "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- За Потребителя – е-мейлът, посочен при регистрация на Профила на Потребителя.

4.10. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД ще води кореспонденцията свързана с този договор с Потребителя – страна по този договор, който поема задължението да уведомява третите лица, които се ползват от този договор, ако има такива.

4.11. Потребителят – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – туристи, да ги запише за пътуването по настоящия договор, да получава и дава информация от тяхно име и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.

4.12. В случаите по предходната алинея, ако туристите са непълнолетни, Потребителят декларира, че е получил съгласието и на поне един от техните родители/настойници.


5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
5.1. Обявените цени на Уебсайта са в български лева.

5.2. Потребителят се задължава да предплати цялата или част (депозит) от дължимата цена за заявената Услуга съгласно сроковете, условията за резервация в офертата и настоящите ОУ. В противен случай "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД може да анулира резервацията, да не пази повече заявените места и да няма бъдещи задължения към Потребителя.

5.3. В случай на необходим депозит, ако не е уговорено друго, остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до определен брой дни преди датата на първата услуга от резервацията. При неизпълнение на задължението на Потребителя за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за прекратен по вина на Потребителя, а услугите – за анулирани.

5.4. Размерът на депозита, на окончателното плащане и на другите вноски по договора, ако има такива, е определен в Офертата за съответната услуга и е част от Договора за туристически пакет или друга туристическа услуга.

5.5.  При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията. 

5.6. Плащането може да се извърши по банков път по сметка на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД  в: "Банка ДСК" ЕАД
Банков код: STSABGSF
IBAN: BG33STSA93000021663379

5.6. След заплащане на необходимите суми съгласно настоящите ОУ и специфичните условия на съответната оферта, Потребителят ще получи съответните документи за заплатените услуги в потвърждение на направената резервация.

6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ
6.1.  Ако не е уговорено друго, Туристическите пакети и Комбинираните пакетите се провеждат съгласно условията в офертите на отделните услуги, които ги съставляват, и съгласно които Потребителят е заявил своята резервация. В настоящия раздел са включени някои особени правила, които се прилагат като допълнение на условията в офертите, ако не им противоречат.

6.2. При пътуване извън България Потребителят се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България. Необходими документи при задгранични пътувания:

6.3. Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна. 

6.4. За страните от Европейския Съюз, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта. 

6.5. За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните дипломатически служби. 

6.6. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната. 

6.7. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните/дестинация.

6.8. В случай на групово пътуване, ако Потребителят не представи или представи неправилно попълнена декларация или друг документ, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване. 

6.9. Потребителят се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България. 

6.10. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 

6.11. При организирани групови пътувания Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от Потребителя, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението. 

6.12. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД се задължава да предостави, в съответствие с условията на настоящите ОУ и Договора с Потребителя, туристическите услуги, заплатени от Потребителя, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

6.13. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално, когато услугата не е част от туристическия пакет или Комбинирания пакет, за който "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД отговаря;

6.14. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност и за вреди, които Потребителят е нанесъл на трети лица или вещи по време на пътуването.

6.15. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД причини.

6.16. В определени случаи Потребителят може да е задължен да има сключена застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“, като тогава "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане в зависимост от възрастта на застрахованото лице/.

6.17. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД може да съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./. 

-  По искане на Потребителя, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД може да подготвя и внася документите му в съответните дипломатически служби. В този случай Потребителят е длъжен да представи на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата. 

- Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на Потребителя. 

- Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД. 

6.18. Всеки Потребител, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и състоянието им, като "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора на непълнолетния.
 

7.  ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ
7.1.
Правилата на този раздел се прилагат само в случаите на Договор за туристически пакет.

7.2. Когато преди началото на изпълнение на туристическия пакет "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД  направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя:

7.3. „Съществени клаузи“ от договора за туристически пакет са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване, специфичните изисквания на Потребителя, приети от "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД, както и други условия.

7.3. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

7.4. В такива случаи Потребителят има право:

7.5. Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената;

7.6. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение;

7.7. Потребителят трябва да уведоми "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно началната дата на пътуването.

7.8. Ако Потребителят не уведоми "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД за своето решение в 3 дневния срок по предходната алинея, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД ще счита, че предложените промени са приети и Потребителят губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

7.9. В случай, че Потребителят избере по предходната точка да се откаже от Договора, той има право:
-  Да приеме друг пакет от същото или по-високо качество, когато "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е в състояние да му предложи такова, или

-  Да приеме туристически пакет от по-ниско качество, като в този случай на Потребителят ще бъде възстановена разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

- Да прехвърли правата си по договора за туристически пакет на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД;

- Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 14-дневен срок от датата, на която "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е получил уведомлението за отказ.

7.10.  "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД има право на увеличение на цената на туристическия пакет, единствено при увеличение на:

7.11. Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

7.12. Размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;

7.13. Обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

7.14. Увеличението на цената трябва да отговаря на следните условия:

7.15. Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;

7.16. Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД услуга, без да се увеличава печалбата;

7.17. Увеличаване на цената с повече от 8% се счита за съществено изменение на договора;

7.18. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е длъжен да уведоми Потребителя за увеличението най-късно до 20 дни преди началната дата на туристическия пакет, като уведомлението може да е по e-mail, написана по ясен и разбираем начин.

7.19. Потребителят има право да поиска съответно намаление на цената, ако стойностите по предходния член са се намалили.

7.20. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат.

7.21. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД може да изменя договорените с Потребителя места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.

7.22. При организирани групови пътувания "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.

7.23. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на Потребителите налагат това.

7.24. Ако по желание на Потребителя трябва да бъдат предприети промени в Договора за туристически пакет или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД за направените допълнителни разходи, възникнали в следствие на промяната. 


8. АНУЛАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
8.1. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пакетът се смята за анулиран по вина на Потребителя. 

8.2. При туристически пакети "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в Договора или офертата или ако отмяната се дължи на непреодолима сила /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, пандемии, бедствия и др./ 

8.3.  Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД се задължава да уведоми записаните вече Потребители, чрез лицата сключили договора в срок, както следва:

- 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;

- 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

- 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни 

8.4. В случаите по предходните 2 члена "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. 

8.5. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договор за туристически пакет или друга туристическа услуга и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на: 

8.6. Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна и от страна на пътуващите с него лица на определено за отпътуване място и време; 

8.7. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; 

8.8. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, включително стачки от страна на транспортни фирми, авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.

8.9. В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на Потребителя, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД възстановява платената сума за пътуването, като удържа таксите за отказ, които са посочени в офертата и включени в Договора за туристически пакет. Възможно е различните услуги, включени в пакета, да предвиждат различни такси за отказ и различни срокове, в които те се активират. В такъв случай, при отказ Потребителят ще дължи различна сума в зависимост от това кога от кои услуги се е отказал.  

8.10. Със сключването на договора за туристически пакет, Потребителят декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.

 

9. РЕКЛАМАЦИИ
9.1.
"АВИОТРАВЕЛ" ЕООД носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

9.2. Всички рекламации трябва да бъдат предявени от туриста на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД или негов представител. Потребителят съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД. 

-  В такива случаи "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора за туристически пакет.

9.3. В случай, че Потребителят не е удовлетворен, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието. 

9.4. Потребителят следва да предостави на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД писмена рекламация по образец, съставения констативен протокол, подписан от представител на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер. 

9.5. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след получаване на рекламацията. 

9.6. "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД не носи отговорност за вреди на Потребителя, в следствие на несъответствия между договора за туристически пакет и предоставената услуга, ако:

- Не е бил уведомен своевременно от Потребителя;

- Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за Потребителя;

- Отстраняването на несъответствието е било невъзможно;

- Отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги;

- Когато липсата на съответствие се дължи на действие или бездействие от страна на Потребителя.

 
10. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
10.1. Цялото съдържание на Уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД  и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД и на императивните разпоредби на българското законодателство.

10.2. Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на уебсайта.

10.3. При създаването на профил в уебсайта Потребителят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на уебсайта, продуктите или марките на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД или трети лица.

10.4. Потребителят няма право на достъп до програмния код на уебсайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителят за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД.

10.5. В случай на неизпълнение на горните условия, "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на Уебсайта от Потребителя без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.

10.6. Потребителят се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД.

10.7. Домейнът https://pochivka.promo/ е собственост на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД. Използването на този домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД е забранено и се наказва според закона.

10.8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в уебсайта и/или имат профил, като при нарушение "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

 

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И УСЛОВИЯ
11.1. Договорите за туристически пакети и отделни туристически услуги могат да бъдат изменяни, допълвани или анулирани чрез допълнителни писмени споразумения между страните или на основанията, предвидени в тези Общи условия (ОУ) и българското законодателство.

11.2. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при електронните форми, предвидени в настоящите ОУ и допустими от българското законодателство, включително – чрез използването на Интерфейса на Уебсайта.

11.3. Настоящите ОУ влизат в сила в деня на публикуването им в уебсайта на "АВИОТРАВЕЛ" ЕООД – https://pochivka.promo/


 

 


 


 
 

ЩЕ СИ КОМУНИКИРАТЕ С РЕАЛЕН ЧОВЕК, А НЕ С РОБОТ

 

ТУК ИМА ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ЗА ПОЧИВКИ

 

ВНЕСЕТЕ МИНИМАЛЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЯКА НОВА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

ЗАПЛАТЕТЕ БЕЗОПАСНО СВОЯТА ПОЧИВКА ПО БАНКОВ ПЪТ

 

ПЪТУВАЙТЕ С ДИРЕКТНИ ЧАРТЪРНИ ПОЛЕТИ В УДОБНИ ЧАСОВЕ

 

В ДЕСТИНАЦИЯТА ЩЕ ВИ ОЧАКВА НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ


Почивки с директни чартърни полети от София, Пловдив, Бургас и Варна. Изберете най-подходящата ваканция с Авиотравел и https://pochivka.promo/ Посочената информация може да е непълна, в следствие на настъпили внезапни промени от страна на авиокомпании и хотели. Този сайт е създаден само с рекламна цел. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ може да получите като се свържете с наш консултант.